EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
Partners

MAPOVANIE


Teseus Mapovanie

Projekt TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovaní konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania. Projekt TESEUS vychádza z poznatkov o kritických potrebách, na základe ktorých vytvára a implementuje účinnú podporu startupov na úrovni IVET.

TESEUS Mapping je vysoko inovatívne keďže zahŕňa priamo členov cieľovej skupiny (mentorov/lektorov a študentov v IVET), vďaka čomu možno zabezpečiť, že tréning je relevantný, aktuálny a špecificky prepojený s ich potrebami. Inovácia spočíva v prístupe založenom na dopyte, ktorý zahŕňa cieľové skupiny vo všetkých štádiách (analýza potrieb, identifikácia/definícia nástrojov, vytváranie tréningového obsahu, dodanie tréningu). Ďalšou inováciou je cezhraničný prístup TESEUS Mapovania ktorý bude pokrývať cieľové skupiny z rôznych ekonomických systémov: to umožňuje rozpoznať či niektoré otázky súvisiace s tvorbou podnikateľských aktivít sú špecifické pre istú krajinu/ekonomiku, alebo či možno isté charakteristiky považovať za všeobecne platné, bez ohľadu na okolitý ekonomický systém.

Copyright © 2018-2021 Všetky práva vyhradené

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +