EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Κατάρτιση σε επιχειρηματικές δεξιότητες για Ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
TESEUS

Ανάλυση προγράμματος

Το πρόγραμμα TESEUS καλύπτει τις ειδικές ανάγκες σε επίπεδο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος του είναι η διαμόρφωση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα επιχειρηματικότητας, σχετικών με την προώθηση και τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Mapping

Εργαλειοθήκη

Η Εργαλειοθήκη είναι το παραγόμενο προϊόν του προγράμματος TESEUS, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να συμβάλει στη δημιουργία, την καθιέρωση και την διαχείριση αποτελεσματικών μηχανισμών για την προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και μηχανισμών ίδρυσης επιχειρήσεων στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Toolkit

ΕΤΑΙΡΟΙ

Το πρόγραμμα TESEUS περιλαμβάνει 8 εταίρους από 7 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και από διάφορους κοινωνικό-οικονομικούς κλάδους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Partners

TESEUS Case studie

See all CSΕικονική Επιχείρηση Ελλάδα


 Λέξεις κλειδιά

Πρόγραμμα Υποστήριξης


 Στόχοι / Σκοποί:

Ομάδα Στόχος : • Μαθητές 15-18 ετών, φοιτητές αρχικής εκπαίδευσης Βασικός Στόχος: Η Εικονική Επιχείρηση είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Junior Achievement Greece και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ωφελήσει άμεσα τους μαθητές που θα συμμετάσχουν σε αυτό, εστιάζοντας κυρίως στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Η Εικονική Επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που στοχεύει στις γνώσεις και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη για να προετοιμαστούν για τη λέξη ή να εργαστούν ως ιδιοκτήτες ή ως εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις συγκεντρώνοντας εμπειρία και προμήθειες.


 Περιγραφή:

Με βάση την αρχή "Μάθηση μέσω δράσης", το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Virtual Business επικεντρώνεται σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Virtual Business αποτελεί μια ομαδική δραστηριότητα που προσφέρει στους συμμετέχοντες μαθητές την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και να κατανοήσουν τα στάδια λειτουργίας και εκκαθάρισης μιας επιχείρησης. Με την ίδια πνοή, το πρόγραμμα δίνει μια πειραματική ευκαιρία, μέσω της οποίας οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους για να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν την επιχείρηση που θα αναπτύξουν.


 Activity keys

Βασικές δραστηριότητες και μορφές υποστήριξης σε φοιτητές / σχολεία αρχικής κατάρτισης / άλλες ομάδες στόχους: Η πρωτοβουλία Virtual Enterprise ενσωματώνει βασικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν και ενισχύουν την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και άλλους φοιτητές. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος υπάρχει εκούσια παρουσία εκπαιδευτικού και επιχειρηματικού στελέχους με σκοπό να συμβουλεύει και να καθοδηγεί την ομάδα των μαθητών μέσω των γνώσεων και της προσωπικής τους εμπειρίας. • Το Junior Achievement Greece και πιο συγκεκριμένα η Εικονική Επιχείρηση λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του σχολείου και των στελεχών των επιχειρήσεων. • Υπάρχει συνεργασία μεταξύ του δασκάλου, ο οποίος υποστηρίζει το πρόγραμμα και του εθελοντικού συμβούλου. • Το Junior Achievement Greece παρέχει υποστήριξη και εκπαιδευτικό υλικό στους φοιτητές, τον δάσκαλο και τον εθελοντή σύμβουλο. • Το υλικό έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα, με βάση το Πρόγραμμα Εταιρείας του διεθνούς αναγνωρισμένου οργανισμού Junior Achievement. • Τα προγράμματα Junior Achievement - Young Enterprise έχουν αναγνωριστεί από το Γραφείο Επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως "Καλύτερη εφαρμογή της πρακτικής στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα". Χρηματοδότηση: Η πηγή χρηματοδότησης της Εικονικής Επιχείρησης είναι το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού στην Ελλάδα. Ωστόσο, το Junior Achievement Greece έχει πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης για τα έργα του, που προέρχονται από διάφορους τομείς, όπως κυβερνητικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Επιπλέον, η ένωση έχει ένα μεγάλο αριθμό χορηγών που χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Χορηγοί Platinum, Gold Sponsors και Silver Sponsors. Υπάρχουν επίσης δύο ακόμη συμπληρωματικές κατηγορίες όπως τα μέλη, οι υποστηρικτές. Αποτελέσματα: Η Εικονική Επιχείρηση προσφέρει μια βιωματική αντίληψη γύρω από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Καθ 'όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις δυνατότητες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επιχειρηματική δραστηριότητα, ο διαμοιρασμός των ρόλων, η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους μιας επιχείρησης. Το πρόγραμμα ανέπτυξε τις δεξιότητες των μαθητών που είναι απαραίτητες για τη δική τους επακόλουθη επαγγελματική σταδιοδρομία και επιτυχία, κατανοώντας πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν την έννοια της αυτοαπασχόλησης, να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες μέσω της συμβουλευτικής και να είναι σίγουροι για να αναλάβουν κινδύνους. Βασικοί παράγοντες επιτυχίας στην εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας: Οι κύριοι παράγοντες επιτυχίας αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι το πρόγραμμα αυό βρίσκεται υπο την αιγιδα του οργανισμού Junior Achievement Greece που είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού Junior Achievement και επομένως το πρόγραμμα οργανώνεται με παγκόσμια στοιχεία και αξίες, καθώς επίσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ευθυγραμμισμένο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ελληνικού συτήματος. Βασικοί παράγοντες αποτυχίας στην εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας: Στο πλαίσιο του έργου Virtual Enterprise, υπάρχουν ορισμένα σημεία που χρήζουν προσοχής. Ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισάγει τους σπουδαστές με την επιχειρηματικότητα δεν τους δίνει μια πειραματική άποψη των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει με θεωρητικό τρόπο την επιχειρηματικότητα, αλλά ενσωματώνει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Λίστα με αναφορές: • Εικονική Πραγματικότητα, [online] , Available at http://www.sev.org.gr/uploads/Documents/perigrafi_eikoniki_epixeirisi.PDF • Junior Achievement Greece, [online] , Available at http://senja.gr/ Ενδιαφέρουσες συνδέσεις και περαιτέρω ανάγνωση • Επιχειρώ, Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση»: Ξεκινά το πρωτοπόρο πρόγραμμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα σχολεία, [online], Available at: http://www.epixeiro.gr/article/33463TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο των δημιουργών της, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Erasmus +