EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
PartnersWhat is a “Business idea” ?
Повратна информација    |    Demo    |       Play Audio    |    Преземи содржина: / /    |    Guidelines:


Introduction to “Business idea” concept

Definition and characteristics of a “Business idea”Кликни за да прочиташ 
Entrepreneurial behavior and business idea Кликни за да прочиташ 
How to reach to your own business idea?

Reach your IdeaКликни за да прочиташ 
Is your idea a “Business idea”?Кликни за да прочиташ 
Viability of a Business Idea

When is a business idea viable?Кликни за да прочиташ 
Case studies of successful and failed business ideas

Successful business ideas Кликни за да прочиташ 
Failed business ideas Кликни за да прочиташ 
Guideline for the use of “Business idea grid

Section: Steps for the use of “Business idea grid”.Кликни за да прочиташ 
Test Yourself

QuestionsКликни за да прочиташ 
AnswersКликни за да прочиташ 

 Клучни зборови

Business idea, Business Idea Grid, Entrepreneurial Behavior, Figuring Storming, Starbusting


 Цели:

The course “What is a Business idea?” aims to describe and explain the concept and the meaning of a “Business idea”. Under this module the participant will learn the main characteristics of a business idea, as well as the steps that should be followed in order to reach a "Business idea"


 Опис:

Through this module the participants will be able to:
• Understand the meaning of a Business idea;
• Develop their entrepreneurial behavior;
• Conceive the ability to reach your own business idea;


TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +