EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
PartnersPresentare la propria idea imprenditoriale agli investitori
Повратна информација    |    Demo    |       Avvia l'audio    |    Преземи содржина: / /    |    Guidelines:


Cosa rende efficace una presentazione aziendale

Cosa rende efficace una presentazione aziendaleКликни за да прочиташ 
Comprendere il proprio pubblico e identificarsi con esso

Comprendere il proprio pubblicoКликни за да прочиташ 
Perché è importante identificarsi con il proprio pubblico?Кликни за да прочиташ 
Suscitando le emozioni giusteКликни за да прочиташ 
Rendere la presentazione interessante per gli investitori e i clienti

Quali contenuti dovresti inserire per realizzare una buona presentazione aziendale?Кликни за да прочиташ