EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
PartnersEvaluate Entrepreneurial Opportunities
Formulár spätnej väzby   |    Demo    |       Play Audio    |    Obsah na stiahnutie: / /    |    Guidelines:


Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: A SWOT Analysis Approach

What does SWOT stands for?Klinite pre čítanie 
Let’s check what you’ve learned…Klinite pre čítanie 
And the correct answers are…Klinite pre čítanie 
Finance and Credit Pills for Startuppers

What is a Financial Plan?Klinite pre čítanie 
The requirements of a Financial PlanKlinite pre čítanie 
ROI & Maturity definitionsKlinite pre čítanie 
Let’s check what you’ve learned…Klinite pre čítanie 
And the correct answers are…Klinite pre čítanie 
Where It All Starts: working on your own Business Idea

What is a Business Idea?Klinite pre čítanie 
Brainstorming, Mind Maps and PainstormingKlinite pre čítanie 
The definition of a business opportunityKlinite pre čítanie 
Let’s check what you’ve learned…Klinite pre čítanie 
And the correct answers are…Klinite pre čítanie 
The Chronicles of a Start-up:From Genesis to Foreign Markets

The Network of support servicesKlinite pre čítanie 
The competitiveness of EU Start-ups beyond European bordersKlinite pre čítanie 
Let’s check what you’ve learned…Klinite pre čítanie 
And the correct answers are…Klinite pre čítanie 

 Kľúčové slová

Start-up Europe, Entrepreneurship, Managemen


 Ciele:

In this module, you will learn about the lifespan of a start-up, Strategy and Desion Making tools and the basics of finance.


 Popis:

At the end of this module, you will be able to:
• Identify the SWOT analysis potentials
• Start to work on your business idea
• Understand the dynamics behind credits and loans


TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +