EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
PartnersWhat is a “Business idea” ?
Formulár spätnej väzby   |    Demo    |       Play Audio    |    Obsah na stiahnutie: / /    |    Guidelines:


Introduction to “Business idea” concept

Definition and characteristics of a “Business idea”Klinite pre čítanie 
Entrepreneurial behavior and business idea Klinite pre čítanie 
How to reach to your own business idea?

Reach your IdeaKlinite pre čítanie 
Is your idea a “Business idea”?Klinite pre čítanie 
Viability of a Business Idea

When is a business idea viable?Klinite pre čítanie 
Case studies of successful and failed business ideas

Successful business ideas Klinite pre čítanie 
Failed business ideas Klinite pre čítanie 
Guideline for the use of “Business idea grid

Section: Steps for the use of “Business idea grid”.Klinite pre čítanie 
Test Yourself

QuestionsKlinite pre čítanie 
AnswersKlinite pre čítanie 

 Kľúčové slová

Business idea, Business Idea Grid, Entrepreneurial Behavior, Figuring Storming, Starbusting


 Ciele:

The course “What is a Business idea?” aims to describe and explain the concept and the meaning of a “Business idea”. Under this module the participant will learn the main characteristics of a business idea, as well as the steps that should be followed in order to reach a "Business idea"


 Popis:

Through this module the participants will be able to:
• Understand the meaning of a Business idea;
• Develop their entrepreneurial behavior;
• Conceive the ability to reach your own business idea;


TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +