EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
PartnersPresentare la propria idea imprenditoriale agli investitori
Formulár spätnej väzby   |    Demo    |       Avvia l'audio    |    Obsah na stiahnutie: / /    |    Guidelines:


Cosa rende efficace una presentazione aziendale

Cosa rende efficace una presentazione aziendaleKlinite pre čítanie 
Comprendere il proprio pubblico e identificarsi con esso

Comprendere il proprio pubblicoKlinite pre čítanie 
Perché è importante identificarsi con il proprio pubblico?Klinite pre čítanie 
Suscitando le emozioni giusteKlinite pre čítanie 
Rendere la presentazione interessante per gli investitori e i clienti

Quali contenuti dovresti inserire per realizzare una buona presentazione aziendale?Klinite pre čítanie