EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
Partners



Ako napísať podnikateľský plán
Formulár spätnej väzby   |    Demo    |       Prehraj audio    |    Obsah na stiahnutie: / /    |    Guidelines:


  VIDEOS



Celky 1

Ako napísať dobré zhrnutieKlinite pre čítanie 
Celky 2

Ako prezentovať svoju spoločnosťKlinite pre čítanie 
Celky 3

Ako definovať svoje produkty/službyKlinite pre čítanie 
Celky 4

Základy prieskumu trhu pre podnikateľský plánKlinite pre čítanie 
Celky 5

Ako definovať implementáciu svojej stratégieKlinite pre čítanie 
Kontrolný zoznam tútora

Kontrolný zoznam tútora Klinite pre čítanie 
Summing Up

ConclusionsKlinite pre čítanie 
Ste pripravený?

Otestujte sa!Klinite pre čítanie 
Na nasledujúcej snímke nájdete správne odpovede …Klinite pre čítanie 

 Kľúčové slová

Podnikateľský plán, budúci podnikatelia, prezentácia spoločnosti, prieskum trhu


 Ciele:

V tomto module sa naučíte, ako napísať podnikateľský plán a aké aspekty je potrebné zohľadniť pri začatí podnikania.


 Popis:

Na konci tohto modulu budete vedieť:

1. Definovať svoj podnikateľský plán
2. Definovať svoj podnik a produkty / služby
3. Identifikovať svoj cieľový trh, zákazníkov, konkurenciu a potenciálne bariéry lepšieho pochopenia svojho podnikania
4. Definovať a implementovať svoju stratégiu


 Použité zdroje



 Súvisiace tréningové materiály

TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +