EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
PartnersHodnotenie podnikateľských príležitostí
Formulár spätnej väzby   |    Demo    |       Prehraj audio    |    Obsah na stiahnutie: / /    |    Guidelines:


Silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby: SWOT Analýza

SWOT analýzaKlinite pre čítanie 
Pozrime sa,čo ste sa naučili …Klinite pre čítanie 
A správne odpovede sú ...Klinite pre čítanie 
Finančné injekcie pre startup podnikateľov

Finančné injekcie pre startup podnikateľovKlinite pre čítanie 
Finančné injekcie pre startup podnikateľovKlinite pre čítanie 
Finančné injekcie pre startup podnikateľovKlinite pre čítanie 
Pozrime sa,čo ste sa naučili …Klinite pre čítanie 
A správne odpovede sú...Klinite pre čítanie 
Kde to všetko začína: práca na vlastnom podnikateľskom nápade

Kde to všetko začína: práca na vlastnom podnikateľskom nápadeKlinite pre čítanie 
Kde to všetko začína: práca na vlastnom podnikateľskom nápadeKlinite pre čítanie 
Kde to všetko začína: práca na vlastnom podnikateľskom nápadeKlinite pre čítanie 
Pozrime sa,čo ste sa naučili …Klinite pre čítanie 
A správne odpovede sú…Klinite pre čítanie 
Kronika startupov: Od založenia po zahraničné trhy

Od založenia po zahraničné trhyKlinite pre čítanie 
Od založenia po zahraničné trhyKlinite pre čítanie 
Pozrime sa,čo ste sa naučili …Klinite pre čítanie 
A správne odpovede sú…Klinite pre čítanie 

 Kľúčové slová

Startup Európa, podnikanie, riadenie, stratégia


 Ciele:

V tomto module sa dozviete o životnom cykle startupov, stratégiách, rozhodovaní a základoch financovania.


 Popis:

Na konci tohto modulu budete vedieť:
• Identifikovať možnosti SWOT analýzy
• Ako začať pracovať na svojom podnikateľskom nápade
• Rozumieť dynamike úverov a pôžičiek


TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +