EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
Partners

TESEUS Case studie

See all CSMini Enterprise by JA Romania - Romania


 Kľúčové slová

Education (on-school), building skills and mi


 Ciele:

Target group(s): • Highschool students (grades IX-XII) Main goals/focus 1. Developing the capacity of understanding business principles and decisional processes on the market. 2. Developing relational behaviors and team working capacity 3. Developing critical thinking within the economic field and manifesting favorable attitudes concerning decision making and assuming responsibility.


 Popis:

The aim of Mini Enterprise program is to help students develop the 7 key entrepreneurial competences, through learning by doing activities – which involve a real entrepreneurial experience by developing a pilot company. Students’ activity is coordinated by a high school teacher who benefits from the support of a JA volunteer/business expert. Students attending this program are allowed to sustain the European Entrepreneurial Competences Pass examination free of charge. In addition, JA provides free educational support material kits such as: Teachers’ Guide, Student’s Manual, Company Files (department folders, fiches, forms, tables). Through this program, the students develop the following competences:

Creativity
Teamwork
Perseverance
Self-Confidence
Sense of Initiative
Responsibility
Assuming Risks
Understanding and administering resources
There are 8 main modules/activities, respectively:
Introduction. The Company.
Establishing Responsibilities within the Company
Evaluating Products and Services Ideas
Selecting a Product or Service
Developing a Preliminary Business Plan
Coordinating a Meeting
Leading and Administration of a Pilot Company
Closing Operations


 Activity keys

Funding source:

Educational programme carried out by JA Romania and supported by business partners/multinational companies such as Bayer Fund, Metropolitan Life, Romanian-American Foundation etc.

 

Outputs and outcomes:

  • Practical entrepreneurial experience for the students;
  • Pilot companies;
  • The students can attend, with the pilot companies they have developed, within the JA BUSINESS PLAN CHALLENGE competition;
  • Competitive advance on the labor/business market by obtaining the ESP;

Key success factors in implementing this initiative:

  • Involvement of experienced business partners.
  • Effective dissemination and communication with JA Romania.
  • Free Learning kits and possibility to sustain the ESP examination recognized within the EU.

 

Key failure factors in implementing this initiative:

  • We are not aware of any key failure factor.

 

List of references

https://www.jaromania.org/uploads/factbook-2019.pdfTESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +