EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Κατάρτιση σε επιχειρηματικές δεξιότητες για Ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
TESEUS

Ανάλυση προγράμματος

Το πρόγραμμα TESEUS καλύπτει τις ειδικές ανάγκες σε επίπεδο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος του είναι η διαμόρφωση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα επιχειρηματικότητας, σχετικών με την προώθηση και τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Mapping

Εργαλειοθήκη

Η Εργαλειοθήκη είναι το παραγόμενο προϊόν του προγράμματος TESEUS, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να συμβάλει στη δημιουργία, την καθιέρωση και την διαχείριση αποτελεσματικών μηχανισμών για την προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και μηχανισμών ίδρυσης επιχειρήσεων στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Toolkit

ΕΤΑΙΡΟΙ

Το πρόγραμμα TESEUS περιλαμβάνει 8 εταίρους από 7 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και από διάφορους κοινωνικό-οικονομικούς κλάδους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Partners

ΓΛΩΣΣΑΡΙ


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Entrepreneurship
Firm Creation

Οι συνολικοί πολιτικοί στόχοι της ΕΕ αναπτύσσονται συλλογικά από τα θεσμικά της όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει και μεταφράζει τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες στρατηγικής της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Entrepreneurship
Firm Creation

Οι συνολικοί πολιτικοί στόχοι της ΕΕ αναπτύσσονται συλλογικά από τα θεσμικά της όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει και μεταφράζει τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες στρατηγικής της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

Entrepreneurship
Firm Creation

Σκοπεύει στο να ξεπεράσει τις τρέχουσες αποτυχίες της αγοράς αντιμετωπίζοντας τα κενά της αγοράς και κινητοποιώντας τις ιδιωτικές επενδύσεις. Βοηθά στη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων σε βασικούς τομείς όπως οι υποδομές, η έρευνα και η καινοτομία, η εκπαίδευση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, καθώς και η χρηματοδότηση κινδύνων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Κίνητρο & Επιμονή

Entrepreneurship
Firm Creation

Να είστε αποφασισμένοι να μετατρέψετε τις ιδέες σε δράση και να ικανοποιήσετε την ανάγκη σας για επίτευξη. Να είστε έτοιμοι να είστε υπομονετικοί και να συνεχίσετε να προσπαθείτε να επιτύχετε τους μακροπρόθεσμους στόχους σας μεμονωμένους ή ομαδικούς. Να είστε ανθεκτικοί υπό πίεση, αντιξοότητες και προσωρινή αποτυχία.

Κινητοποίηση άλλων

Entrepreneurship
Firm Creation

Ενθουσιάστε και εντυπωσιάστε τους σχετικά ενδιαφερόμενους. Αποκτήστε την απαραίτητη υποστήριξη για την επίτευξη πολύτιμων αποτελεσμάτων. Επιδείξτε αποτελεσματική επικοινωνία, πειστικότητα, διαπραγμάτευση και ηγεσία

Κύκλος πωλήσεων

Entrepreneurship
Firm Creation

Ο κύκλος εργασιών των πωλήσεων αποτελεί το συνολικό ποσό εσόδων που παράγεται από μια επιχείρηση κατά την περίοδο του υπολογισμού. Η ιδέα είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση των επιπέδων των πωλήσεων μέσω μιας γραμμής τάσεων μέσω πολλαπλών περιόδων μέτρησης, προκειμένου να εντοπιστούν σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα δραστηριότητας. Η περίοδος υπολογισμού υπολογίζεται στο ένα έτος.

Μερίδιο αγοράς

Entrepreneurship
Firm Creation

Το μερίδιο αγοράς αντιπροσωπεύει το ποσοστό μιας βιομηχανίας ή των συνολικών πωλήσεων μιας αγοράς που κερδίζει μια συγκεκριμένη εταιρεία σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το μερίδιο της αγοράς υπολογίζεται λαμβάνοντας τις πωλήεις της εταιρείας κατά την περίοδο και διαιρώντας το με τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου κατά την ίδια περίοδο. Αυτή μέτρηση χρησιμοποιείται για να δώσει μια γενική ιδέα για τι μέγεθος μιας εταιρείας σε

Οι πιο επικίνδυνες υποθέσεις

Entrepreneurship
Firm Creation

Οι βασικές παραδοχές όσον αφορά του τι είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Εάν δεν επικυρωθούν και θα αποδειχθούν λανθασμένα, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει θανατηφόρα αποτυχία της επιχείρησης. Έτσι, σε κάθε επιχείρηση, θα πρέπει να αναγνωρίζονται, να ελέγχονται και να επικυρώνονται, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη πόρων για την κατασκευή του με «σωστό» τρόπο προτού βεβαιωθούμε ότι κατασκευάζουμε το σωστό "αυτό".

1 2 3 4 5 6 7

Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο των δημιουργών της, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Erasmus +