EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
Partners

Case Studies

Prípadové štúdie

Identifikácia a extrapolácia podnikateľských nápadov medzi študentmi IVET

Entrepreneurship

Podnikanie

Ako podporovať podnikateľský talent?

Tools & Resources

Nástroje & zdroje

Nástroje & Zdroje

Firm Creation

Tvorba podnikateľských aktivít

Sprievodca a usmernenie pre tvorbu podnikateľských aktivít

Projekt TESEUS

TRÉNING PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ PRE EU STARTUPY

Projekt Teseus je zameraný na podporu tvorby startupov a podnikateľských aktivít v prostredí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) prostredníctvom vytvorenia nástrojov, vďaka ktorým môžu učitelia a mentori rozvíjať podnikateľský talent študentov IVET, a tiež vytvorenia praktických tréningových materiálov zameraných na tvorbu podnikateľských aktivít pre IVET študentov.

ZISTIŤ VIAC

Mapovanie

Projekt TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovaní konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania. Projekt TESEUS vychádza z poznatkov o kritických potrebách, na základe ktorých vytvára a implementuje účinnú podporu startupov na úrovni IVET.

ZISTIŤ VIAC


Copyright © 2018-2021 Všetky práva vyhradené

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +