EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Dezvoltarea competentelor
antreprenoriale pentru startup-uri EU

Citeste mai mult
TESEUS

Mapping

TESEUS este raspunsul concret la nevoile specific din invatamantul professional si tehnic in ceea ce priveste stabilirea si oferirea de servicii educationale concrete si eficiente in domeniul business si al antreprenoriatului, prin promovarea formarii de startup-uri si firme.

Citeste mai mult
Mapping

Toolkit

Toolkit-ul TESEUS este rezultatul prinicipal al proiectului, special creat pentru asigurarea designului si stabilirea de mecanisme eficiente pentru promovarea crearii de startup-uri in invatamantul profesional si tehnic.

Citeste mai mult
Toolkit

Parteneri

TESEUS include 8 parteneri din 7 tari, incluzand organizatii din diferite domenii VET precum si alte sectoare socio-economice (private si/sau ale societatii civile).

Citeste mai mult
Partners

Mapping


Mapping Teseus

TESEUS este raspunsul concret la nevoile specific din invatamantul professional si tehnic in ceea ce priveste stabilirea si oferirea de servicii educationale concrete si eficiente in domeniul business si al antreprenoriatului, prin promovarea formarii de startup-uri si firme.

TESEUS Mapping este un produs inovativ deorarece implica grupurile tinta vizate n mod direct (profesorii si elevii IVET) pentru asigurarea relevantei trainingului dezvoltat. Caracterul inovativ este legat si de faptul ca aceasta cartografiere se realizeaza la nivel intrnational, implicand grupuri tinta din sisteme economice diverse, ceea ce face posibila discernerea asupra faptului daca exista probleme specifice la nivel national in ceea ce priveste crearea de firme, sau daca exista trasaturi comune indifeent de sistemul economic.

SUMAR ȘI PRINCIPALELE CONCLUZII


Desi cadrul legal, precum și sistemul de taxare și impozitare nu sunt neapărat cele mai predictibile și stabile, iar fondatorul unui start-up trebuie să dedice în medie 10 ore de muncă pe zi pentru dezvoltarea afacerii, România este deschisă către antreprenoriat. Este una dintre țările în care tinerii își doresc să devină antreprenori și are un număr mare de liber profesioniști/PFA-uri.

Sistemul educațional este preocupat de introducerea educației antreprenoriale în curriculum, la toate nivelele sub diferite forme- inclusiv discipline obligatorii, opționale, activități extracurriculare, abordări inter-disciplinare, inițiative regionale, locale, inistituționale, proiecte și competiții.

Un număr mare de materiale de formare gratuite sunt disponibile, și, într-o oarecare măsură, și mecanisme de finanțare.

Metoda „firmei de exercițiu” s-a dovedit a fi un succes în rândul elevilor de liceu tehnologic, și există de asemenea și o serie de actori sociali puternici, în afara sistemului de educație formală, care pun la dispoziția grupurilor țintă anumite resurse și programe gratuite.

Toate aceste elemente reprezintă un avantaj semnificativ, însă exiistă și unele limitări ce nu pot fi ignorate.

Sistemul educațional din România este unul centralizat, dar asta nu implică inexistența unor disparități între regiuni, și în special între instituțiile VET din mediul urban și cel rural.

Numeroase resurse sunt disponibile și pot fi implementate ca activități extracurriculare – dar acest lucru depinde în totalitate de implicarea voluntară a cadrelor didactice.

Pe de altă parte, multe dintre abordări sunt predominant de natură teoretică – însă elevii din învățământul profesional și tehnic ar putea beneficia semnificativ de o serie de activități de natură practică precum înființarea de centre pentru dezvoltarea de produse (în prezent astfel de centre sunt întâlnite doar în învățământul terțiar). Astfel elevii ar putea crea, testa și vinde produse inovative conform domeniului lor de calificare, aplicând în același timp cunoștințele teoretice privind modul de înființare a unei afaceri, marketing, etc. În acest mod s-ar putea asigura și finanțarea pentru activități viitoare. Din păcate însă, lipsa unui cadru legal, a unor oportunități de finanțare pentru consumabile și slaba dotare a laboratoarelor din școli face implementarea unor astfel de inițiative mai dificilă.

Un alt aspect este reprezentat de faptul că unele programe, inclusiv ”firma de exercițiu” sunt accesibile numai elevilor de liceu, de la anumite specializări, nu și celor înscriși la forma de învățământ profesional, deși aceștia ar putea și ei beneficia masiv de înființarea unor microîntreprinderi/întreprinderi care să funcționeze pe lângă școli, mai ales în situațiile în care comunitățile rurale nu oferă multe oportunități de învățare. Mai mult, acestea ar fi complementare celorlalte inițiative și forme de educație antreprenorială deja existente.

TESEUS Raport Global IO2


Supplementary materials and Resources

1. Country Snapshots:

Annex 1.1 TESEUS country snapshot Spain
Annex 1.2 TESEUS country snapshot Greece
Annex 1.3 TESEUS country snapshot Italy
Annex 1.4 TESEUS country snapshot North Macedonia
Annex 1.5 TESEUS country snapshot Romania
Annex 1.6 TESEUS country snapshot Slovakia

2. Cases Studies:

Annex 2.1 TESEUS case study_MK_SEAVUS
Annex 2.2 TESEUS case study_RO_JA MiniEnterprise
Annex 2.3 TESEUS case study_SK_Cvicne firmy
Annex 2.4 TESEUS case study_IT_MIUR
Annex 2.5 TESEUS case study_ESP_ProyectoLunar
Annex 2.6 TESEUS case study_GR_JA Virtual Enterprise

3. TESEUS Policy, third sector and industry review Europe:

Annex 3 TESEUS Policy, third sector and industry review Europe

4. TESEUS Academic literature review:

Annex 4 TESEUS Academic literature review

Copyright © 2018-2021 Toate dreprurile rezervate

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+ Conținutul prezentului website reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Erasmus +