EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

ВЕСТИ

Претприемачки вештини за ЕУ стартапи- Институт за развој на заедницата во Тетово, Македонија за третиот состанок од ТЕСЕУС, проект ко-финансиран од Ерасмус +

Претприемачки вештини за ЕУ стартапи- Институт за развој на заедницата во Тетово, Македонија за третиот состанок од ТЕСЕУС, проект ко-финансиран од Ерасмус +

2019-09-23
Претприемачки вештини за ЕУ стартапи- Институт за развој на заедницата во Тетово, Македонија за третио8 партнери од 7 Европски земји (Белгија, Романија, Шпанија, Грчка, Италија, Македонија, Словакиа) на 20ти септември, 2019 беа во Тетово за третиот состанок на ТЕСЕУС- Тренинг за претприемачки вештини за ЕУ стартапи, проект финансиран во рамките на програмата на Ерасмус + на Европската комисија, КА2, Стратешко партнерство за стручно образовани...

ПОВЕЌЕ

Конзорциумот во Брисел за почетниот состанок на ТЕСЕУС

Конзорциумот во Брисел за почетниот состанок на ТЕСЕУС

2018-12-07
8 Партнери од 7 Европски држави (Белгија, Грција, Италија, Македонија, Романија, Словачка, Шпанија) беа пречекани од ИХФ во Брисел на 7 ми Декември, 2018 за почетниот сотанок на ТЕСЕУС- Обука за Претприемачки Вештини за ЕУ Стартапи, проект финансиран од ЕРАЗМУС+ Програмата на Европската Комисија, КА2, Стратешко Партнерство за Стручно Образование и Обука. Проектот е наменет за да промовира претприемништво и креирање на компании кои ќе го негуваа...

ПОВЕЌЕ

1

Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +