EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

МОДУЛИ


ТЕСЕУС Листа за обука


Open/generic
Support programme (public)
Andalucia Emprende Proyecto Lunar - Spain

Target group(s): • Entrepreneurs Main goals/focus: • Support entrepreneurs to set up a business related to culture. ...
Building skills and mindset
Образование (на училиште)
Mini Enterprise by JA Romania - Romania

Target group(s): • Highschool students (grades IX-XII) Main goals/focus 1. Developing the capacity of understanding business principles and decisional processes on the market. 2. Developing relational behaviors and team working capacit...
Образование (на училиште)
Strategic document and toolkit
MIUR Syllabus for Entrepreneurship Education - Italy

Target group(s): • IVET students • IVET teachers/mentors • Start-ups Main goals/focus: • Promote entrepreneurship education at school. The purpose of introducing entrepreneurship education is to develop students’ attitudes, knowledge, ...
Building skills and mindset
Образование (на училиште)
Practice Enterprises - Slovakia

Target group(s): • Students at vocational secondary schools (school-based IVET) in Slovakia, both business & non-business Main goals/focus: • Introduce students into the world of business enterprise from legal and economic perspective ...
Образование (на училиште)
Seavus Education & Development Center (SEDC) - Republic of Macedonia

Target group(s): • All citizens of Republic of Macedonia (from 7 – 77), future entrepreneurs Main goals/focus: Primary goals based on SEAVUS Education & Development Center’s mission are: • Qualification and retraining of young people a...
Building skills and mindset
Образование (на училиште)
Virtual Enterprise - Greece

Target group(s): • Students from 15-18, IVET students Main goals/focus: • The Virtual Enterprise is an initiative within the context of Junior Achievement Greece and has been approved from the Ministry of Education & Religious Affairs...Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +