EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
Partners

KURZY


Zoznam TESEUS tréningu


Podnikanie
ČO JE INOVATÍVNE PODNIKANIE

Tento modul vám predstaví všetko, čo potrebujete vedieť o inovatívnom podnikaní. Modul vás tiež oboznámi s úspechom a možnosťami rozvoja podnikania. Tento modul je zameraný na pedagógov a ich perspektívu v budúcnosti rozvoja podnikania ...
Podnikanie
ČO JE PODNIK

Tento modul vám predstaví všetko, čo potrebujete vedieť o podnikaní a ako spraviť zo založenia podniku alebo startupu úspešný podnikateľský príbeh. Modul vás tiež oboznámi s úspechom a možnosťami rozvoja podnikania. Tento modul je zamer...
Podnikanie
Zakladanie podnikov
Čo je podnikateľský nápad?

Cieľom kurzu „Čo je podnikateľský nápad?“ je popísať a vysvetliť tento pojem a jeho význam. V rámci tohto modulu sa účastník naučí hlavné charakteristiky podnikateľského nápadu, ako aj kroky, ktoré treba uskutočniť na dosiahnutie „podni...
Zakladanie podnikov
Ako napísať podnikateľský plán

V tomto module sa naučíte, ako napísať podnikateľský plán a aké aspekty je potrebné zohľadniť pri začatí podnikania....
Podnikanie
Support programme (public)
COVID-19 aktualizácia: Dopad pandémie COVID-19 na startupy

Citujúc publikáciu OECD: "Kríza COVID-19 predstavuje pre globálnu ekonomiku najväčšie nebezpečenstvo od finančnej krízy [odkazujúc sa na finančnú krízu v roku 2008]. Vážne narúša hospodársku činnosť a má vplyv prakticky na všetky ciel...
Podnikanie
Zakladanie podnikov
Nástroje a služby EÚ pre podnikanie

V tomto module sa dozviete, ktoré nástroje a podporné služby sprístupňuje Európska únia startupom ...
Zakladanie podnikov
Ako bude moje podnikanie fungovať? Sila biznis modelov

V tomto module sa dozviete, čo je biznis model a ako definovať biznis model pre svoje (budúce) podnikanie pomocou „biznis model canvas“ - intuitívneho nástroja na definovanie, vysvetlenie a inováciu biznis modelov. Dozviete sa tiež, ako...
Vzdelávanie (školské)
Podnikanie
AKO SA STAŤ PODNIKAVÝM ŠTUDENTOM

Tento modul vám predstaví koncept ako sa stať podnikavým študentom prostredníctvom serie otázok založených na zvedavosti. Modul tiež predstavuje rámec “EntreComp” a pomôže vám, študentom, vidieť nové cesty vpred vo vašom vlastnom kontex...
Vzdelávanie (školské)
Podnikanie
AKO SA STAŤ PODNIKAVÝM PEDAGÓGOM

Tento modul vám predstaví koncept ako sa stať podnikavým pedagógom prostredníctvom serie otázok založených na zvedavosti. Modul tiež predstavuje rámec “EntreComp” a pomôže vám, pedagógom, vidieť nové cesty vpred vo vašom vlastnom kontex...
Podnikanie
Hodnotenie podnikateľských príležitostí

V tomto module sa dozviete o životnom cykle startupov, stratégiách, rozhodovaní a základoch financovania....
Podnikanie
Zakladanie podnikov
Prezentácia podnikateľského konceptu investorom

V tomto module sa naučíte, ako pripraviť prezentáciu podnikateľského konceptu pomocou mriežky realizovateľnosti a aké aspekty je potrebné zohľadniť pri prezentácii pred investormi....Copyright © 2018-2021 Všetky práva vyhradené

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +