EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
Partners

KURZY


Zoznam TESEUS tréningu


Open/generic
Support programme (public)
Andalucia Emprende Proyecto Lunar - Spain

Target group(s): • Entrepreneurs Main goals/focus: • Support entrepreneurs to set up a business related to culture. ...
Building skills and mindset
Vzdelávanie (školské)
Mini Enterprise by JA Romania - Romania

Target group(s): • Highschool students (grades IX-XII) Main goals/focus 1. Developing the capacity of understanding business principles and decisional processes on the market. 2. Developing relational behaviors and team working capacit...
Vzdelávanie (školské)
Strategic document and toolkit
MIUR Syllabus for Entrepreneurship Education - Italy

Target group(s): • IVET students • IVET teachers/mentors • Start-ups Main goals/focus: • Promote entrepreneurship education at school. The purpose of introducing entrepreneurship education is to develop students’ attitudes, knowledge, ...
Building skills and mindset
Vzdelávanie (školské)
Practice Enterprises - Slovakia

Target group(s): • Students at vocational secondary schools (school-based IVET) in Slovakia, both business & non-business Main goals/focus: • Introduce students into the world of business enterprise from legal and economic perspective ...
Vzdelávanie (školské)
Seavus Education & Development Center (SEDC) - Republic of Macedonia

Target group(s): • All citizens of Republic of Macedonia (from 7 – 77), future entrepreneurs Main goals/focus: Primary goals based on SEAVUS Education & Development Center’s mission are: • Qualification and retraining of young people a...
Building skills and mindset
Vzdelávanie (školské)
Virtual Enterprise - Greece

Target group(s): • Students from 15-18, IVET students Main goals/focus: • The Virtual Enterprise is an initiative within the context of Junior Achievement Greece and has been approved from the Ministry of Education & Religious Affairs...Copyright © 2018-2021 Všetky práva vyhradené

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +